תקנון האתר

תקנון

1. מבוא

1.1. ברוך הבא ל”סטודיו סוכריה”, אנו מקווים שהינך נהנה מהגלישה באתר ומהשירותים המוצעים בו.

אנא קרא בעיון תוכן תקנון זה אשר מהווה את הבסיס המשפטי לשימוש באתר ויהווה את הבסיס לדיון משפטי בינך לבין “סטודיו סוכריה”.

1.2. אתר “סטודיו סוכריה” פותח ומופעל ע”י דרנליה בע”מ (להלן: “האתר” או “סטודיו סוכריה” או “החברה”) והוא משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרי דפוס אישיים, המבוססים על טקסטים המשוגרים למפעילי האתר באמצעות רשת האינטרנט.

1.3. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1.4. הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה שתעשה על ידך בסטודיו סוכריה – אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן כל פעילות שתבצע באתר מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי ומי מטעמם של בעלי האתר ו/או מפעיליו. “פעילות באתר” משמעה כל פעולת רכישה של מוצר המוצע באתר.

1.5. “סטודיו סוכריה” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם. לקבלת גרסה עדכנית אנא הקפד מעת לעת להיכנס לתקנון החברה כפי שמפורסם באתר “סטודיו סוכריה”. הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת.

1.6 כל משתמש רשאי לבצע קנייה באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המפורטים להלן: המשתמש הינו מעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

2. הרשמה לאתר ופרטי משתמשים

2.1 רכישת מוצר באתר מחייבת הרשמה לאתר ומילוי פרטים אישיים הנדרשים לביצוע העסקה, כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ועוד.

2.2 פרטי כרטיס האשראי יימסרו ע”י מבצע הרכישה רק בתום תהליך התשלום בקופה, ישירות לחברת קארדקום, המאפשרת לבצע תשלום מאובטח באמצעות רשת האינטרנט. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר.

2.3 שימוש בפרטים האישיים ע”י “סטודיו סוכריה” יתבצע באופן אנונימי, לצורך ניתוחים סטטיסטיים בלבד. מעבר לשימוש הנ”ל “סטודיו סוכריה” מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. “סטודיו סוכריה” תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

2.4 אישור במקומות המיועדים לכך באתר החברה להיות מנוי על הדוא”ל השיווקי של “סטודיו סוכריה” מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של “סטודיו סוכריה”. במידה ותרצה תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על קישור מיוחד המופיע בתחתית כל דיוור הנשלח מ”סטודיו סוכריה”.

2.5 “סטודיו סוכריה” נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, “סטודיו סוכריה” לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

3. תהליך ההזמנה

3.1 “סטודיו סוכריה” מאפשרת לך רכישת מגוון מוצרים באמצעות האתר באופן פשוט ומהיר. המוצרים מפותחים, מעוצבים, מיוצרים ומשווקים ע”י סטודיו סוכריה” ו/או ע”י מי מטעמה. המוצרים מותאמים אישית ומיוצרים במיוחד בהתאם לפרטים המוזנים על ידך.

3.2 כל מוצר המוצע באתר מוצג עם שמו, תכונותיו ומחירו. אם נפלה טעות סופר בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את “סטודיו סוכריה”. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

3.3 הזמנת מוצר והופעת הודעה “שליחת ההזמנה הושלמה בהצלחה” או “ההזמנה הושלמה” על המסך אינה מהווה אישור של החברה על קבלת ההזמנה והכנסתה ליצור. רק לאחר חיוב תקין של כרטיס האשראי תועבר ההזמנה ליצור ותישלח על כך הודעה בדוא”ל. לכן אנא הקפד על מילוי נכון ותקין של הפרטים המבוקשים בעת ביצוע ההזמנה.

3.4 יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע הרכישה ואינו מחייב את “סטודיו סוכריה”. הרישום שנרשם במחשבי “סטודיו סוכריה” יהווה ראיה לנכונות הפעולות.

3.5 לפני אישור ההזמנה ושליחת המוצר האישי לדפוס, יש לעשות הגהה קפדנית, לוודא שהטקסט להדפסה אוית כראוי אין “סטודיו סוכריה” אחראית לטעויות כתיב/כתב ו/או שגיאות כלשהן.

3.6 יש לקחת בחשבון סטייה של עד 15% בין גוון הצבעים המוצגים על גבי המסך לצבעים בפועל. הבדלים אלו נובעים מהבדלי צבע בין מסך המחשב להדפסה בפועל, ואין דרך להגיע לדיוק מלא בנושא זה.

3.7 בשום אופן “סטודיו סוכריה” לא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע, בין ישירים ובין עקיפים מכל מין וסוג שהם.

4. תשלום

4.1 חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

4.2 הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4.3 במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה והסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, נציג “סטודיו סוכריה” יצור קשר טלפוני עמך. יובהר ויודגש, הזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע ההזמנה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

4.4 במקרה בו בחרת שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמך קשר טלפוני לצורך ביצוע הרכישה, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה “סטודיו סוכריה” זכאית לבטל את ההזמנה.

4.5 תשלום באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

4.6 לאחר אישור התשלום ישלח אוטומטית אליך דוא”ל עם פרטי ההזמנה.

5. מחירון ותעריפים

5.1 כל המחירים באתר הם בש”ח, כוללים מע”מ ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

5.2 תעריפי המוצרים כפי שמופיעים באתר עשויים להתעדכן מפעם לפעם. בכל מקרה המחירון הקובע יהיה זה המופיע באתר החברה או כפי שפורסם ע”י “סטודיו סוכריה” .

5.3 בעת ביצוע ההזמנה יכול ותינתן למזמין האופציה להקיש קוד שחולק מראש המזכה את ההזמנה בהנחה כספית. לאחר הקשת הקוד יוצג סיכום החשבון להזמנה, המגלם בתוכו את ההפחתה של ההנחה הכספית. למען הסר ספק, האחריות לעדכון קוד ההטבה ווידוא קליטתו הכולל הפחתת הסכום לתשלום הינה של הלקוח בלבד – לא תתקבל ההנחה בדיעבד.

6. אספקה

6.1 “סטודיו סוכריה” מתחייבת לספק מוצר/ים שהוזמנו באתר, בתנאים הבאים: המוצר והמרכיבים הנדרשים לייצורו קיימים במלאי, הלקוח מסר כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, חברת האשראי של הלקוח אישרה את העסקה, הלקוח מסר שם וכתובת נכונים ועדכניים למשלוח המוצר/ים.

6.2 המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל או חברת “UPS“. אין “סטודיו סוכריה” אחראית על עיכוב במסירת המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתה, לרבות אך לא להוציא, שביתות ועיצומים.

6.3 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, “סטודיו סוכריה” תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

6.4 תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד.

6.5 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף “אפשרויות משלוח” כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג ושבתון).

6.6 “סטודיו סוכריה” לא תהיה אחראית לאובדן משלוח בשל מתן כתובת דואר שגויה או פרטים לא מדויקים של הנמען. על הנמען לוודא ששמו מופיע בצורה ברורה על תיבת הדואר.

6.7 ניתן לאסוף הזמנות ישירות מ”סטודיו סוכריה” ללא עלות, בימי ובשעות הפעילות של החברה בלבד. לא נוכל לשמור חבילות שלא ייאספו לאחר שנה מיום ביצוע ההזמנה.

6.8 במידה ומשלוח שיצא ממשרדי “סטודיו סוכריה” חוזר עקב מתן כתובת לא-מלאה/שגויה או נייד שגוי שהוקלד בתהליך ההזמנה, ע”י הלקוח או לא נאסף על ידו מנקודת המסירה בזמן הקצוב לפי מסרון שיקבל מחברת UPS, ישלם הלקוח עבור משלוח חוזר או שיגיע למשרדי “סטודיו סוכריה” לאיסוף עצמי ללא עלות.

7. ביטולים והחזרות

7.1 ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ’א – 1981 (להלן: ‘חוק הגנת הצרכן’). לתשומת ליבך – בחוק זה מצויין שלא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת.

7.2 הודעות ביטול יש להעביר בכתב לפי הפרטים המפורסמים באתר. “סטודיו סוכריה” תכבד בקשה לביטול הזמנות שטרם נכנסו לתהליך היצור.

7.3 ב”סטודיו סוכריה” מיושמת מערכת אבטחת איכות קפדנית ביותר, במידה וקיבלת מוצר אשר יש חשש שהינו פגום, יש להעבירו תוך 14 יום למשרדי סטודיו סוכריה עפ”י הכתובת המצוינת באתר, בצירוף חשבונית הרכישה, לצורך בדיקה. מוצר פגום יזוכה במלוא הסכום, בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי.

7.4 “סטודיו סוכריה” תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:

א. במקרה ונפלה טעות סופר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

ב. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את ביצוע ההזמנה.

ג. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית “סטודיו סוכריה” לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, “סטודיו סוכריה” ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונה בטלפון ו/או במסרון לנייד אותו ציין הלקוח בעת בצוע הקניה.

7.6 החזר כספי יינתן במקרה של חוסר שביעות רצון מאיכות ההדפסה בלבד, ותחת התנאים הבאים:

יש לשלוח את ההזמנה באריזתה המקורית באמצעות דואר רשום/ שליח ל”סטודיו סוכריה” ברחוב קהילת ונציה 17 תל אביב 6948021, וזאת לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר. דמי משלוח ההחזרה לא יכללו בהחזר הכספי ולא יוחזרו ללקוח.

7.7 “סטודיו סוכריה” שומרת לעצמה את הזכות לחסום לקוח מלבצע הזמנות עתידיות באתר בעקבות קבלת החזר כמתואר בסעיף זה.

7.8 ניתן לזכות רק לקוחות שרכשו את המוצר, ושילמו עבורו:
א. בכרטיס אשראי שנמצא ברשותם. הזיכוי יתבצע בכרטיס האשראי בו התבצעה הרכישה בלבד.
ב. באמצעות חשבון PAYPAL. הזיכוי יתבצע לחשבון ה-PAYPAL ממנו בוצעה הרכישה בלבד.
ג. באמצעות ביט/ פייבוקס למספר ממנו בוצעה ההזמנה.

8. תנאים נוספים

8.1 “סטודיו סוכריה” אינה מתחייבת לשמור עותק לדפוס מכל פריט שהוזמן ע”י הגולש.

8.2 האתר עשוי להכיל קישורים “לינקים” לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. “סטודיו סוכריה” מספקת לינקים אלו לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם, לתוקפם ולחוקיותם. משתמש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד.

8.3 ” סטודיו סוכריה” תהא רשאית לסגור את האתר, לבטל שירותים או לצמצמם.

8.4 ” סטודיו סוכריה” ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז “סטודיו סוכריה” שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הרכישה. כמו כן, מבצע הרכישה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

8.6 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, תכנים, עיצוב, הצגה מילולית, סמלילים (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של “סטודיו סוכריה” ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ובעיצובים המופיעים באתר, אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

8.7 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

8.8 רישומי המחשב של “סטודיו סוכריה” בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

Shopping Cart